(+372) 5301 5353    info@roomulabor.ee

“Tööergonoom”*

Nagu ka töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ütleb, on oluline pöörata tähelepanu terviseriskide vältimisele või vähendamisele ettevõtte töö kõikides etappides ning töötaja kehalise ja vaimse heaolu edendamisele.

“Tööergonoomi” tööülesanne on ennetada tööga seotud haigestumisi ning säilitada ja edendada töötaja tervist ja töövõimet.

Teile tuleb appi lõbus „tööergonoom“, kes pakub lustlike ja lihtsate võimlemisharjutuste abil töötajatele võimaluse kasulike harjutustega töörutiinist väljuda ning annab emotsionaalsete ja kehaliste pingutuste kaudu positiivse laengu.

 

 

* “Tööergonoom” on roll, mida täidab harrastusnäitleja ja -sportlane, õhtujuht Tõnu Einasto. Tegemist pole töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) § 19 tähenduses töötervishoiuspetsialistiga. Tegemist on lõbusa rolliga, nagu roll on ka “Jõuluvana” või suvepäevade teise päeva hommikul ülesande “lõbus hommikuvõimlemine” läbiviijaga või lõbusa spordipäeva juhiga.

  1. Küsimused ja tagasiside on oodatud!